Mam prawo mieć rodzinę!


Projekt współfinansowany ze środków Programu “Obywatel i Prawo VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 40350,75 zł
Źródło dofinansowania: Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Obywatel i Prawo VII”
Okres realizacji: 01.01.2013- 30.10.2013
Koordynator projektu: Agnieszka Kwaśniewska

Partnerzy: Dzieci Które Kochacie – Fundacja ARCHON+

CEL PROJEKTU:

Nasz projekt powstał po to, żeby nieść pomoc prawną, edukację i fachową informację skierowaną zarówno do osób pełniących już funkcję rodziny zastępczej, jak i kandydatów na rodziny zastępcze. Chcemy pomóc w profesjonalizacji rodzinnych form zastępczej opieki nad dzieckiem odpowiadając na wyzwania nowoczesnego świata.

Projekt zakłada prowadzenie wieloaspektowego wsparcia osób związanych z rodzicielstwem zastępczym i rodziców biologicznych dzieci umieszczonych lub zagrożonych umieszczeniem w opiece zastępczej (informacja, poradnictwo i pomoc prawna). W ramach projektu podjęte zostaną też interwencje w sprawach tego wymagających.

Poza bezpośrednią pomocą projekt zakłada także monitorowanie problemów związanych z opieką zastępczą, lobbowanie na jej rzecz oraz propagowanie zarówno profesjonalnych form tej opieki, jak i pracy na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej.

Promowaniu i wzmacnianiu świadomości społecznej służyć będzie wydanie poradnika we współpracy z Fundacją Dzieci Które Kochacie, poświęconego prawom dziecka do wychowania w rodzinie oraz społecznym skutkom nie przestrzegania tego prawa.

Promocją projektu i działań w nim zawartych będzie strona internetowa, fanpage na stronie społecznościowej Facebook oraz spotkania z osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin biologicznych i rodzinnych form opieki zastępczej.

ODBIORCY

Beneficjentami Projektu będą rodziny dzieci zagrożonych umieszczeniem w opiece zastępczej lub już umieszczonych oraz rodziny zastępcze, adopcyjne i rodzinne domy dziecka, a także pracownicy instytucji zajmujący się tą tematyką. Pośrednimi beneficjentami projektu będą dzieci, umieszczone lub zagrożone umieszczeniem w opiece zastępczej.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat