Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce

Grantodawca: Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski
Termin realizacji: 15.03.2018 – 14.12.2018
Kwota dofinansowania: 10 000 zł

Krótki opis projektu:

Konsorcjum to nieformalna grupa skupiająca 9 organizacji zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce. Projekt zakłada zorganizowanie 10 spotkań Konsorcjum, w tym 3 warsztatów podnoszących kompetencje organizacji członkowskich.

Głównymi celami konsorcjum są:

  • podnoszenie jakości debaty publicznej w kwestii migracji i uchodźctwa poprzez ogólnopolskie działania w tym kampanie społeczne, inicjowanie dialogów lokalnych;
  • podnoszenie jakości pomocy świadczonej przez każdą z organizacji, a także specjalistyczne wsparcie dla liderów lokalnych;
  • wypracowywanie nowych narzędzi integracyjnych w zmiennych warunkach;
  • dzielenie się wiedzą, docelowo bycie think-tankiem integracyjnym.

Istnienie takiej grupy jest niezbędnym warunkiem do tego, aby móc zrealizować powyższe cele i dążenia.

Kierunki naszych działań są dwa. Przede wszystkim to działania do wewnątrz, wzmacniające organizacje członkowskie, by mogły one lepiej i skuteczniej działać na zewnątrz, wspierając migrantów na rzecz których działają. Chodzi tu zarówno o pozyskiwanie nowej wiedzy, ale także wsparcie solidarnościowe podczas działania w trudnych warunkach zewnętrznych. Pośrednio zatem to migranci – nasi klienci – są odbiorcami działań konsorcjum.

Poza tym opracowane projekty nastawione są na wychodzenie na zewnątrz – do polskiego społeczeństwa, w tym wolontariuszy, lub do innych organizacji.

W pracach Konsorcjum bierze udział 9 organizacji: Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Migrant Info Point (Poznań), Polskie Forum Migracyjne, Stowarzyszenie Nomada (Wrocław), Uchodźcy.Info i Chlebem i Solą, Fundacja Nasz Wybór, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Stowarzyszenie Homo Faber.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat