IMMIGRANT PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

UCZNIOWIE – IMIGRANCI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

organizator: European Agency for Development in Special Needs Education, www.european-agency.org
strona projektu: www.european-agency.org/imm/

Do udziału w projekcie uczestniczące kraje nominują po dwóch ekspertów krajowych – z ramienia Polski biorą udział prawnik i koordynator sekcji ds. cudzoziemców Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Agnieszka Gutkowska (d. Jasiakiewicz), zastąpiona następnie przez doradcę integracyjnego Aleksandrę Chrzanowską oraz Krzysztof Sikora, wicedyrektor Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej (gimnazjum z zespołu szkół “Bednarska”).

Celem tego międzynarodowego projektu jest zebranie informacji na temat prawa, praktyki oraz metodologii pracy z dziećmi imigrantami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 24 krajach unijnych. Na podstawie zebranych informacji możliwe będzie skorzystanie z “dobrych praktyk” wypracowanych w innych krajach unijnych.

W ramach projektu odbyło się szereg spotkań z udziałem przedstawicieli wszystkich krajów oraz Agencji Europejskiej. Podczas pierwszych spotkań uczestnicy wspólnie wypracowywali narzędzia w celu stworzenia raportów krajowych oraz na ich podstawie wspólnego raportu dotyczącego potrzeb dzieci imigrantów ze specjalnymi potrzebami. Ponadto, mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami metodycznymi stosowanymi w danym kraju.

Pierwsze z nich, spotkanie organizacyjne odbyło się w Brukseli w dniach 7- 9 września 2006 r., a jego celem było przede wszystkim przygotowanie kwestionariusza, według którego zbierane są dane ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 7- 9 grudnia 2006 w Malmo w Szwecji. Głównym celem tego spotkania było ponowne przedyskutowanie kwestionariuszy, które służą jako podstawowe narzędzie w procesie zbierania danych na temat dzieci imigrantów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w poszczególnych krajach unijnych. Ponadto eksperci zapoznali się z rozwiązaniami funkcjonującymi w Malmo.

W marcu 2007 odbyło się spotkanie w Atenach, na którym Polskę reprezentował Krzysztof Sikora.

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2007 w Paryżu odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu, podczas którego Polskę reprezentowała Agnieszka Gutkowska. Głównym celem tego spotkania było zapoznanie się z rozwiązaniami funkcjonującymi w Paryżu w zakresie edukacji dzieci imigrantów oraz dyskusja nad poznanym rozwiązaniami. Drugim elementem tego spotkania było zapoznanie się ze wstępnymi informacjami zebranymi przez ekspertów z poszczególnych krajów w ramach uzupełniania kwestionariusza, przyjętego jako wiążący w projekcie.

Kolejna tura spotkań roboczych odbyła się w dniach 29.11-01.12.2007 w Belgii. W ramach spotkania odbyły się wizyty zarówno we flamandzko- jak i francuskojęzycznej części kraju.

W dniach 6-8 marca 2008 odbyło się kolejne spotkanie w Amsterdamie, podczas którego eksperci odwiedzili kilka szkół oraz prezentowana była część raportów krajowych, w tym wstępny raport dotyczący Polski opracowany przez Aleksandrę Chrzanowską i Krzysztofa Sikorę.

Następne spotkanie odbyło się we wrześniu 2008 roku w Warszawie. Eksperci odwiedzili kilka szkół, do których uczęszczają dzieci migrantów oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które udziela pomocy prawnej i integracyjnej cudzoziemcom. Dyskutowana była również robocza wersja raportu zbiorowego.

Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się w kwietniu 2009 w Edynburgu.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat