GOŚĆ W DOM

grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
termin realizacji: 01.07.2007 – 30.12.2007
kwota dofinansowania: 59 510 zł
partnerzy (jeśli są): Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców w zakresie rozpowszechniania informacji o poradach
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest usprawnienie integracji przymusowych migrantów w Polsce. Składa się on z trzech części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, w tym przede wszystkim dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, uznanych uchodźców oraz osób, którym udzielono zgody na tzw. pobyt tolerowany. Drugą – poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tejże grupy beneficjentów. Trzecią zaś – Centrum Wolontariatu, stanowiące uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz międzykulturowego i integracyjnego.

Porady prawne i międzykulturowe będą się odbywały regularnie przez cały okres trwania projektu.

Zostanie przeszkolonych 10 wolontariuszy-tłumaczy pod kątem pracy z osobami odmiennymi kulturowo (koniec października 2007).
Cudzoziemcy zostaną objęci opieką prawną, będą mogli być reprezentowani przez prawnika przed organami w postępowaniu administracyjnym.

Dzięki poradom prawnym oraz międzykulturowym i integracyjnym, zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw oraz norm zachowania obowiązujących w Polsce, niezbędną do funkcjonowania w naszym kraju. Będą mogli skorzystać z pomocy nie tylko tłumacza z jednego języka na drugi, ale tłumaczącego im różnice kodów kulturowych. Z tą wiedzą łatwiej im będzie załatwiać sprawy w urzędach, znajdować pracę i mieszkania, słowem – integrować się z polskim społeczeństwem.

Uchodźcy, dzięki wsparciu życzliwego wolontariusza, wykażą większą determinację w załatwianiu swoich spraw, będą mieli szansę szybciej zrozumieć polską mentalność i kulturę, co w efekcie przyczyni się do tego, że ich proces integracji będzie szybszy i pełniejszy.

Urzędnicy, załatwiający sprawy cudzoziemców, a także potencjalni pracodawcy, właściciele mieszkań, personel medyczny w szpitalach, wychowawcy w szkołach czy przedszkolach – słowem, przedstawiciele polskiego społeczeństwa, którym przyjdzie się zetknąć z uchodźcami – dzięki obecności wolontariuszy poznają specyfikę zjawiska uchodźstwa, problemy osób, które otrzymały ten status w Polsce, jak również uprawnienia, które im przysługują.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat