For Undocumented Migrants` Rights in Central Europe

Projekt  współfinansowany przez European Programme for Integration and Migration  – wspólną inicjatywę Network of European Foundations

Okres realizacji:  09.2012 – 12.2014

Kwota dofinansowania: 265 000 EUR
Partnerzy projektu:  Sdružení pro integraci a migraci ( Czechy) ,  Society of Goodwill (Słowacja), ARCA (Rumunia), Menedek (Węgry)

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu , którego liderem jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, jest  monitoring implementacji,  efektywności i celowości  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej  minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich w  5 krajach Europy Środkowo –Wschodniej (Polska, Rumunia, Węgry, Słowacja, Czechy). Osią projektu jest program poradnictwa prawnego  dla nieudokumentowanych migrantów zatrudnionych w Polsce, który – głównie w drodze strategicznej litygacji  – dostarczy nam danych  niezbędnych do oceny skuteczności  przepisów implementujących dyrektywę. W toku projektu podejmiemy współpracę z aktorami publicznymi – Państwową Inspekcją Pracy  bądź   Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim  oraz innymi organizacjami pozarządowymi wspierającymi migrantów w Polsce – w celu rozpowszechniania wiedzy o nowych przepisach i gromadzenia danych o ich skuteczności.  Zagraniczne organizacje partnerskie podejmować będą  jednocześnie identyczne działania w państwach, w których posiadają swoją siedzibę. Rezultaty naszych działań wraz z propozycjami  zmian w  polityce europejskiej wobec nieudokumentowanych migrantów zawarte zostaną w raporcie kończącym projekt i zaprezentowane na seminarium w Brukseli, na które zaproszeni zostaną europejscy decydenci i specjaliści w zakresie polityki migracyjnej. Dodatkowo każdy z partnerów prowadzić będzie rzecznictwo na poziomie krajowym celem wprowadzenia zmian w legislacji każdego z państw biorących udział w projekcie.

Koordynator projektu: Katarzyna Słubik

Koordynator krajowy: Karolina Mazurczak

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat