EWALUACJA PROGRAMÓW INTEGRACYJNYCH DLA UCHODŹCÓW W POLSCE

grantodawca: Europejski Fundusz Społeczny
termin realizacji: 06.2006 – 01.2008
kwota dofinansowania: 151.163 zł
partnerzy (jeśli są): Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz jako instytucja współpracująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu badań, dotyczących skuteczności prowadzonych obecnie w Polsce Indywidualnych Programów Integracji dla uchodźców (IPI). IPI zostały wprowadzone w 2001 r. i dotychczas nie były poddawane ewaluacji. W ramach projektu zostaną:

  • przygotowana i wydana analiza przepisów w zakresie integracji uchodźców w Polsce (jesień 2006, uaktualnienie lato 2007);
  • przeprowadzone badania akt uchodźców (badanie IPI) – planowane jest zbadanie wszystkich IPI zakończonych w 2006 r. (I półrocze 2007);
  • przeprowadzone wywiady z uchodźcami, którzy przeszli przez IPI (w różnym czasie od ich zakończenia) oraz dla porównania z innymi migrantami, którzy nie uczestniczyli w tym programie (IX.2006 – III.2007);
  • przeprowadzone wywiady z pracownikami instytucji i organizacji, zajmujących się pracą z uchodźcami lub kształtowaniem polityki społecznej (IX.2006 – III.2007).

Przeprowadzone badania posłużą do przygotowania przez zespół ekspertów rekomendacji w celu koniecznych zmian w realizacji IPI, by lepiej sprzyjały one realizacji ich podstawowego celu, jakim jest przygotowanie uchodźców do samodzielnego życia w Polsce. Wszystkie wyniki badań oraz rekomendacje zostaną wydane w publikacji końcowej oraz zaprezentowane na konferencji.

koordynator: Witold Klaus

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat