Dzieci dla integracji – warsztaty międzykulturowe

grantodawca: Program UE Młodzież w działaniu
termin realizacji: styczeń – maj 2011
kwota dofinansowania : 6360 euro

krótki opis projektu:

Tematem projektu jest integracja dzieci polskich i dzieci uchodźców oraz ich rodzin poprzez wspólną aktywność artystyczną. Grupą docelową są dzieci i młodzież (polskie i uchodźcze – w sumie ok. 60 dzieci) w przedziale wiekowym od 8 do 15 roku życia, mieszkające we wsi Moszna i sąsiednim Brwinowie. Przeprowadzone zostaną warsztaty filmowe, plastyczne, muzyczne, aktorskie, taneczne i fotograficzne, a także zajęcia kulinarne. Planujemy stworzenie wspólnie przez dzieci polskie i dzieci uchodźców ok. 30-minutowego filmu dokumentalno – fabularnego.

Podczas warsztatów filmowych dzieci będą uczyły się podstawowej sztuki filmowania, a podczas zajęć muzycznych stworzą ścieżkę dźwiękową do filmu. Ten będzie pokazany w ramach dnia międzykulturowego, który zaplanowaliśmy na 14 maja 2011 r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa “Zagroda” w Brwinowie. Wtedy odbędzie się również degustacja narodowych (polskich i kaukaskich) potraw, przygotowanych przez rodziców z dziećmi podczas zajęć kulinarnych. Podczas dnia międzykulturowego odbędzie się również wystawa zdjęć i fotografii z warsztatów oraz rysunków przygotowanych podczas zajęć plastycznych, a także występy muzyczne, taneczne i aktorskie. Warsztaty plastyczne posłużą m.in. stworzeniu plakatów i materiałów promocyjnych wydarzenia.

Udział rodziców w projekcie jest bardzo istotny. Chcemy, aby projekt był skierowany do jak najszerszej liczby odbiorców. Chcemy zaktywizować nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe, które często borykają się z problemami bezrobocia i wykluczenia społecznego. Jest to tym bardziej istotne, że osoby będące w procedurze rozpatrywania prośby o nadanie statusu uchodźcy nie mają prawa legalnie podejmować pracy na terenie Polski.

Działania będą obejmować wieś Moszna oraz podwarszawską miejscowość Brwinów w województwie mazowieckim, gdzie mieści się ośrodek dla uchodźców. W związku z tym, że uchodźcy przebywający w Polsce pochodzą głównie z Kaukazu, to właśnie kultura tamtego regionu będzie prezentowana podczas projektu. Podczas warsztatów dla dzieci w przystępny sposób będą przekazywane informacje dotyczące Polski i Kaukazu oraz prowadzone gry i zabawy promujące różnorodność i wielokulturowość.

Pierwsza część warsztatów artystycznych będzie odbywać się podczas szkolnych ferii zimowych. Jest to czas wolny od nauki, kiedy zamożniejsze dzieci wyjeżdżają, a te z uboższych rodzin zazwyczaj zostają w domach i nie mają czym się zająć. Planowany przez nas projekt ma zaktywizować te dzieci, zachęcić je do wyjścia z domu, kreatywności i twórczego wykorzystania wolnego czasu.

Rasizm, uprzedzenia i nietolerancja często wynikają ze strachu i niewiedzy. Bliższe poznanie osób, pochodzących z innego kraju to pierwszy krok do przełamania niechęci wobec “innego”. Dlatego tak ważne jest to, że grupy dzieci uczestniczące w warsztatach artystycznych będą mieszane kulturowo. Będą miały szansę lepszego poznania się nawzajem, a także dostrzeżenia podobieństw między sobą i nawiązania przyjaźni. Zobaczą, że “inny” nie znaczy “gorszy”, “niebezpieczny”. Rozwinie to tolerancję u uczestników projektu, a także będzie zapobiegać ewentualnym zachowaniom rasistowskim w przyszłości.

W związku z tym, że grupa realizacyjna będzie mieszana kulturowo, będzie stanowiła dobre pole do nauki asertywności i tolerancji. Dzieci będą musiały uzgodnić wspólne działania i sposób przedstawienia siebie nawzajem, nie urażając przy tym nikogo. Działania będą sprzyjały obserwacjom, skłonią dzieci do refleksji na temat innej kultury i jej miejsca w ich codziennym życiu. Dzieci z niską samooceną często wstydzą się swojej inności. Poprzez nasz projekt chcemy rozwijać w nich przekonanie, że inności nie trzeba się wstydzić, że różnorodność jest czymś naturalnym i stale obecnym w codziennym życiu oraz że może (a nawet powinna) być powodem do dumy i radości.

Projekt jest skierowany nie tylko do dzieci, ale również do wszystkich mieszkańców Brwinowa. Chcemy polepszyć wizerunek cudzoziemców w oczach lokalnego otoczenia, pokazać, że wspólne międzykulturowe działania są ciekawe i bezpieczne. Współpracujemy z lokalnymi działaczami i instytucjami – portalem brwinow24.pl, Gminnym Ośrodkiem Pracy z Rodziną, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Towarzystwem Przyjaciół Brwinowa.

Zajęcia będą prowadzone przez wolontariuszy SIP-u. Stale będą mieli kontakt z osobą wspierającą w projekcie – Olgą Hilik, koordynatorką Centrum Wolontariatu w SIP-ie.

Strona projektu: www.interwencjaprawna.pl/dzieci

koordynatorka: Zuza Mączyńska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat