Dobre rządzenie

grantodawca: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
termin realizacji: 01.10.2013 – 30.06.2015
kwota dofinansowania: 820 215 PLN
partnerzy:  Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, Gmina Miasto Sochaczew

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • poprawa jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk i realizacji zadań publicznych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”,
 • stworzenie korzystnych warunków dla współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych poprzez uporządkowanie sposobów uczestnictwa NGO w konsultowaniu założeń projektów i aktów normatywnych dzięki przeprowadzeniu oceny metodą „Lokalny Indeks Jakości Współpracy”,
 • zwiększenie zakresu wiedzy przedstawicieli NGO w zakresie przygotowywania profesjonalnych ocen realizacji polityk i programów publicznych oraz przedstawicieli JST w zakresie projektowania i wdrażania strategii i programów realizacji polityk publicznych,
 • zapewnienie współpracy samorządu z NGO w zakresie realizacji zadań publicznych poprzez wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy w JST,
 • zapewnienie uczestnictwa przedstawicieli NGO i obywateli w konsultacji polityk publicznych poprzez wykorzystanie procedur zawartych w „Modelu współpracy JST+NGO” w procesie konsultacji społecznych przeprowadzonych w JST.

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

 1. Ocena współpracy JST z NGO,
 2. Opracowanie „Modelu współpracy JST+NGO”,
 3. Szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej i NGO,
 4. Konsultacje społeczne,
 5. Indywidualne doradztwo prawne,
 6. Ewaluacja konsultacji społecznych i mainstreaming „Modelu współpracy JST+NGO”.

Powyższe zadania będą realizowane w następujących jednostkach samorządu terytorialnego:

 • Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • Gmina Wieliszew
 • Gmina Miasto Sochaczew
 • Gmina Ożarów Mazowiecki
 • Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
 • Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
 • Miasto Zielonka

 

W ramach projektu 19 czerwca 2015 w Sochaczewie odbędzie się konferencja końcowa, szczegóły na poniższym plakacie:

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat