Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 02.2009 – 12.2011
kwota dofinansowania : 1 637 964 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania):

Celem projektu jest wsparcie cudzoziemców, obywateli Państw Trzecich w ich integracji w Polsce poprzez pomoc w trakcie procedur legalizacyjnych oraz w rozwiązaniu innych problemów prawnych, z jakimi zetkną się w Polsce. Aby osiągnąć zamierzony cel w ramach projektu zostanie podjętych szereg uzupełniających się wzajemnie działań, podejmowanych w bliskiej współpracy przez trzech partnerów: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Fundację Polskie Forum Migracyjne.

W ramach projektu powstanie Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, w którym obywatele państw trzecich będą mogli uzyskać pomoc prawną w dziedzinach, w jakich będą jej potrzebowali, oraz wsparcie w zakresie prowadzonego postępowania legalizacyjnego w Polsce. Centrum będzie ściśle współpracowało z MUW i działającym w tej instytucji Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców.

Ponadto dla wzmocnienia informacji przygotowane zostaną ulotki i plakaty informacyjne oraz stworzona strona internetowa z informacjami dla cudzoziemców, połączona z Infolinią Migracyjną – internetowym narzędziem uzyskiwania informacji na tematy związane z migracją.

W celu poprawienia współpracy oraz sposobu załatwiania spraw cudzoziemców w MUW zostanie stworzony specjalny Zespół Doradczy, którego zadaniem będzie stworzenie standardów obsługi klienta oraz ujednolicenie działań urzędu i uwspólnienie interpretacji trudnych i niejasnych przepisów. Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia dla urzędników, które zarówno zwiększą ich kompetencje (wiedzę), ale także wyposażą w nowe umiejętności, które pozwolą im lepiej prowadzić sprawy i w konsekwencji przyczynią się do ocieplenia wizerunku Urzędu i do poprawy traktowania w nim migrantów.

Koordynatorzy: Agnieszka Gutkowska, Agnieszka Kwaśniewska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat