Bezpieczny Dom

logo-eea-fb-pfdim

grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji,  finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego
termin realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2016
kwota dofinansowania: 350 000,00
partnerzy: Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie procesu integracji migrantów w Warszawie (Stowarzyszenie Interwencje Prawnej – SIP) i Poznaniu (Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – CeBaM) poprzez interdyscyplinarne poradnictwo prawne, integracyjne oraz pomoc tłumaczeniową.

Pomoc SIP skierowana będzie do osób szczególnie wrażliwych, najbardziej narażonych na wykluczenie (ofiary przemocy, samotni rodzice, dzieci bez opieki, osoby przewlekle chore i straumatyzowane, migranci w detencji oraz wykorzystywani przez pracodawców).

W Poznaniu, gdzie poza CeBaM nie ma organizacji pomagających migrantom, wsparcie skierowane będzie do wszystkich cudzoziemców. Kontynuowane też będzie tworzenie sieci współpracy między poznańskimi instytucjami zajmującymi się problematyką migracji.

Planowane działania:

Poradnictwo prawne, integracyjne oraz interdyscyplinarne

  • bezpłatne porady prawne, integracyjne oraz interdyscyplinarne w SIP dla osób z grup szczególnie wrażliwych – ofiar przemocy, samotnych rodziców, dzieci bez opieki, osób przewlekle chorych, w tym ze stresem post-traumatycznym (PTSD), migrantów w detencji oraz osób wykorzystywanych przez pracodawców (w większości przypadków pracownicy będą udzielać wsparcia w zespołach interdyscyplinarnych: prawnik, doradca integracyjny oraz wolontariusze wspierający cudzoziemców w terenie
  • bezpłatne porady prawne, integracyjne oraz interdyscyplinarne w Migrant Info Point (MIP) przy CeBaM dla cudzoziemców potrzebujący wsparcia w Poznaniu
  • pomoc tłumaczeniowa wolontariuszy SIP podczas wizyt lekarskich w szpitalach oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Warszawy i okolic.

Diagnoza sytuacji migrantów w Poznaniu

  • opracowanie 2 raportów na temat sytuacji migrantów w Poznaniu

Wzmacnianie kompetencji pracowników CeBaM

  • szkolenia pogłębiające kompetencji prawników i doradców CeBaM, prowadzone przez ekspertów SIP
  • staże dla prawników i doradców CeBaM w siedzibie SIP
  • konsultacje dla pracowników CeBaM w trudnych sprawach udzielane przez pracowników SIP

Rozwój sieci współpracy w Poznaniu

  • wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się tematyką migracji na terenie Poznania
  • comiesięczne spotkania z migrantami oraz debaty międzynarodowe
  • portal informacyjny dla cudzoziemców w Poznaniu – kontynuacja i uaktualnianie

 

Koordynatorka:  Ewa Grzegrzółka

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat