Badanie zagrożeń w integracji migrantów przymusowych w Polsce

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i budżet państwa
termin realizacji: styczeń 2012 – czerwiec 2013
kwota dofinansowania : 86.870 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu:

  • Stworzenie podstaw do skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie problemów, przed jakimi stają migranci przymusowi w Polsce, w szczególności dyskryminacji na rynku mieszkaniowym i przemocy wobec migrantek.
  • Zwiększenie zdolności w zakresie monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji migrantów poprzez zbieranie i analizę informacji dotyczących problemu dyskryminacji.
  • Zwiększenie świadomości problemu naruszeń praw migrantów oraz ich dyskryminacji.

Projekt zakłada odpowiednie zdiagnozowanie podstawowych problemów, przed jakimi stoją uchodźcy w naszym kraju, a które skutecznie utrudniają ich integrację ze społeczeństwem polskim: dyskryminacji na rynku mieszkaniowym migrantów przymusowych, która niejednokrotnie generuje problem bezdomności uchodźców oraz przemocy wobec kobiet-uchodźczyń.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w ramach projektu przeprowadzi badania nad zjawiskiem przemocy wobec migrantek, której doświadczyły ze strony swojej społeczności. Celem badania będzie nie tylko poznanie zjawiska, ale także oczekiwanych form uzyskania pomocy ze strony polskich władz.

Instytut Spraw Publicznych zajmować się będzie zbadaniem problemu dyskryminacji na rynku mieszkaniowym. Przeprowadzi test dyskryminacyjny (badanie audytowe), które polega na wysłaniu pary testerów (osób chcących wynająć mieszkanie w parze Polak i nie Polak) pod adresy umieszczone przez autentycznych wynajmujących lub do agencji nieruchomości, a następnie monitorowaniu liczby i rodzaju reakcji z ich strony.

Kolejnym badaniem organizowanym przez ISP w ramach projektu będzie określenie wśród uchodźców faktycznej skali zjawiska bezdachowości (skrajny rodzaj bezdomności zdefiniowany jako przebywanie w przestrzeni publicznej lub noclegowniach) i bezdomności (przebywanie w schroniskach, ośrodkach interwencji kryzysowej lub ośrodkach dla oczekujących na przyznanie statusu uchodźcy). Badanie będzie polegało na wysłaniu rachmistrzów/ankieterów na tereny aglomeracji warszawskiej, Białegostoku, Łomży i Lublina do miejsc, w których przebywać mogą bezdomne osoby objęte ochroną międzynarodową.

Ważnym elementem upowszechniania wyników projektu będzie wydanie publikacji końcowej. Będzie ona zbierała wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań i analiz.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat