Badanie potrzeb pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Grantodawca: Fundacja im. Konrada Adenauera
Termin realizacji: 01.11.2017 – 30.06.2018
Kwota dofinansowania: 54 700 zł

Krótki opis projektu:
Celem badania jest poznanie potrzeb i postaw pracodawców odnośnie do zatrudniania cudzoziemców oraz ich wiedzy w tym zakresie. W praktyce oznacza to przede wszystkim:

  • diagnozę potrzeb i gotowości pracodawców z sektora MSP do zatrudniania pracowników cudzoziemców,
  • identyfikację barier w zatrudnianiu cudzoziemców,
  • identyfikację ewentualnych preferencji narodowościowych przy zatrudnianiu cudzoziemców,
  • sprawdzenie potrzeb pracodawców odnośnie do potrzebnego wsparcia przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Zrealizowane badanie ma dwie części:

  1. Ogólnopolskie badanie ilościowe przeprowadzone na próbie kwotowej 300 pracodawców – w podziale na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Badanie zostało przeprowadzone w ramach Ogólnopolskiego Panelu Badawczego „Ariadna” w styczniu i lutym br. Respondentami były osoby odpowiedzialne za rekrutację/zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie. Dobrani tak, aby struktura próby odzwierciedlała strukturę populacji małych i średnich przedsiębiorstw pod względem branży i regionu.
  2. Badanie jakościowe – 3 fokusowe wywiady grupowe przeprowadzone w kwietniu br. na miko, małych i średnich przedsiębiorcach w dwóch dużych miastach w Polsce. Uczestnicy reprezentowali różne branże, połowa z nich zatrudniała w swoich przedsiębiorstwach cudzoziemców, pozostali nie mieli takich doświadczeń. Uczestnicy dzielili się swoimi planami, wątpliwościami oraz opiniami odnośnie do obecności cudzoziemców na polskim rynku pracy w ogólności oraz w ich przedsiębiorstwie w szczególności.

 

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat