Analiza polityki lokowania ośrodków dla uchodźców

grantodawca: Fundacja Batorego
termin realizacji: kwiecień – grudzień 2011
kwota dofinansowania : 100 000 PLN

partnerzy: Fundacja Polskie Forum Migracyjne
krótki opis projektu (cele, główne działania):

Celem projektu jest podjęcie próby zreformowania polityki w zakresie lokowania oraz likwidowania ośrodków dla uchodźców poprzez uwzględnianie w procesie decyzyjnym kontekstu lokalnego.

Podczas projektu zamierzamy:

 1. Przeprowadzić analizę obecnej i przeszłej polityki Urzędu ds. Cudzoziemcóww zakresie lokowania oraz likwidowania ośrodków dla uchodźców, poprzez:
  1. analizę dokumentów – dotychczasowych przetargów na prowadzenie ośrodków dla uchodźców;
  2. wywiady pogłębione z ekspertami na temat celów i polityki, jakie przyświecały lokowaniu ośrodków w poszczególnych miejscach, a także refleksjach odnośnie koniecznych do wprowadzenia zmian.
 2. Przeprowadzić analizę obecnej i przeszłej polityki Urzędu ds. Cudzoziemcóww zakresie lokowania oraz likwidowania ośrodków dla uchodźców, poprzez:
  1. Analiza przypadków: analiza powstania, funkcjonowania i likwidacji 3 wybranych ośrodków;
  2. analiza na temat funkcjonowania ośrodków dla uchodźców w innych krajach Unii Europejskiej.
 3. Wypracować rekomendacje w sprawie prowadzenia w przyszłości polityki lokowania ośrodkówdla uchodźców, poprzez:
  1. Zamówienie analizy prawa o zamówieniach publicznych
  2. Opracowanie na postawie analizy prawa, analizy przypadków i wyników badań wstępnych rekomendacji odnośnie polityki lokowania i funkcjonowania ośrodków.
 4. Powołać nieformalną koalicję organizacji działających na rzecz uchodźców w celu lobbowania na rzecz wdrożenia rekomendacji przez władze publiczne (w tym UdsC, MSWiA).

Koordynatorka: Aleksandra Chrzanowska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat