Albańsko-polska współpraca na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego uchodźców

grantodawca: Fundacja Batorego, program East-East
termin realizacji: lipiec 2012 – luty 2013
kwota dofinansowania : 22 440 zł

partnerzy: Refugee and Migrant Services in Albania (RMSA)

krótki opis projektu: Celem projektu jest podzielenie się z Albanią – będącą na etapie tworzenia i wdrażania prawa związanego z integracją uchodźców oraz dostosowywania go do standardów UE – kilkunastoletnim doświadczeniem Polski w tym zakresie. Od naszego partnera z Albanii dowiemy się z kolei, jak radzić sobie z sytuacjami nagłego masowego napływu uchodźców (doświadczenie z uchodźcami z Kosowa w 1999).

Projekt podzielony jest na dwie fazy:

I faza:

  1. RMSA opracowuje komentarz do ustawodawstwa Albanii w zakresie integracji uchodźców oraz do stanu wdrożenia tych przepisów i przekazuje go SIPowi
  2. Wizyta studyjna 6 osób z Albanii w Polsce, podczas której nasi goście:

a)    zapoznają się z polską polityką integracyjną, z przepisami dotyczącymi integracji uchodźców podczas indywidualnych programów integracyjnych oraz po ich zakończeniu;

b)    odbędą szereg spotkań z przedstawicielami urzędów, instytucji i organizacji pozarządowych tworzących prawo lub działających w praktyce na rzecz integracji uchodźców;

c)    odbędą dyskusję z polskimi ekspertami na temat możliwych/pożądanych zmian w albańskim ustawodawstwie integracyjnym/praktyce stosowania przepisów

II faza:

  1. RMSA przygotuje tekst rekomendacji dla albańskich władz, który następnie zostanie zrecenzowany przez SIP i opublikowany
  2. Wizyta studyjna w Albanii – podsumowujące prace nad rekomendacjami oraz spotkania w albańskich instytucjach i organizacjach
  3. Konferencja podsumowująca projekt w Tiranie, w której udział wezmą także polscy eksperci

 

Koordynatorka SIP: Aleksandra Chrzanowska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat