Abused no More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals

logo_abused_no_more

Grantodawca: Erasmus +
Termin realizacji: 1.09.2015 – 1.09.2018
Kwota dofinansowania: 42 598 euro

Krótki opis projektu:

Projekt jest trzyletnią, prowadzoną w pięciu europejskich krajach inicjatywą, mającą na celu wypełnienie istniejących luk w dostępie do edukacji prawnej młodych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy mogą być szczególnie narażeni na doświadczanie różnych rodzajów dyskryminacji czy wykluczenia społecznego. Poszczególne działania mają służyć także wzmocnieniu ludzi młodych oraz dać im odpowiednie narzędzia, aby potrafili właściwie reagować w sytuacjach nierównego traktowania.

Strona projektu: www.abusednomore.org

Koordynatorka:  Elżbieta Grab

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat