Wolontariusze na rzecz migrantów

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy Projekt wolontariatu miejskiego w Warszawie „Ochotnicy Warszawscy”

Termin realizacji: 16.01.2018 – 31.12.2019
Kwota dofinansowania: 71 070 zł

Krótki opis projektu:

Projekt wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy”  jest długofalowym działaniem na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie realizowanym przez samorząd, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych. Jest odpowiedzią na potrzeby Miasta, wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Gwarantuje bieżące funkcjonowanie miejskiego systemu wolontariatu i zapewnia jego stały rozwój.

Projekt „Wolontariusze na rzecz migrantów” jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 10 lat. Projekt zapewnia wolontariuszom niezbędne wsparcie merytoryczne i językowe poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe oraz regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu. Jest także dla nich okazją do rozwoju i realizacji własnych pomysłów.

W ramach projektu przeprowadzona będzie również wewnętrzna ewaluacja dotychczasowych działań Centrum Wolontariatu SIP, która pomoże w zaplanowaniu nowych sposobów organizacji wolontariatu w Stowarzyszeniu.

 

Koordynatorka: Elżbieta Grab / Kseniya Homel

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat