Więcej wiem – lepiej pomagam. Praca z klientem – cudzoziemcem

Grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy

Termin realizacji: 5.07.2012 – 30.09.2012

Kwota dofinansowania: 7400zł.

Opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie grupy pracowników z Wydziałów Obsługi Mieszkańców warszawskich urzędów dzielnicowych do pracy z cudzoziemcami przebywającymi w Warszawie poprzez zorganizowanie szkolenia z zakresu praw cudzoziemców oraz kwestii międzykulturowych. Ponadto celem projektu jest także zbadanie potrzeb szkoleniowych pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia w urzędach dzielnic w zakresie pracy z klientem odmiennym kulturowo.

Projekt składa się zatem z dwóch części prowadzących do podniesienia kompetencji urzędników warszawskich:

I. Szkolenia dla pracowników z Wydziałów Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic m.st. Warszawy

II. Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia w urzędach dzielnic.

 

Cele działania I:

  • podniesienie kompetencji pracowników WOM w zakresie obsługi cudzoziemców mieszkających w Warszawie;
  • zapoznanie pracowników WOM z prawami różnych kategorii cudzoziemców przebywających w Warszawie oraz z ich problemami;
  • podniesienie kompetencji międzykulturowych urzędników WOM;
  • usprawnienie pracy WOM w zakresie obsługi mieszkańców-cudzoziemców.

Cele te będą realizowane podczas 4 pięciogodzinnych szkoleń prowadzonych metodą warsztatową.

Szkolenia prowadzą: Abdelhak Bouaoina, Dawid Cegiełka i Karolina Mazurczak.

 

Cele działania II:

  • zbadanie potrzeb szkoleniowych pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnicowych m.st. Warszawy;
  • zdobycie narzędzi do zaplanowania dla nich adekwatnej oferty szkoleniowej w przyszłości.

Cele te będą realizowane poprzez badanie przeprowadzone wśród Pracowników OPS i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnicowych m.st. Warszawy.


Koordynacja:
 Karolina Mazurczak

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat