Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie II

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

pełna nazwa projektu: Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 1 lutego 2017 – 31 grudnia 2019
Kwota dofinansowania: 98 000 zł

Krótki opis projektu:

Seniorzy w wielokulturowej Warszawie II to druga odsłona projektu, który jest skierowany do seniorów mieszkających na terenie Warszawy. Celem projektu jest budowanie dialogu międzypokoleniowego oraz aktywizacja seniorów poprzez działania zapoznające ich z innymi kulturami, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Działania mają charakter edukacyjno-integracyjny, odbywają się w miejscach dostępnych dla seniorów i sprzyjają możliwości spędzania przez nich czasu wolnego.

Projekt zaplanowany jest na 3 lata. W każdym roku działaniami objęci zostaną seniorzy z 4 różnic dzielnic Warszawy.

Koordynator: Elżbieta Grab

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat