POLSKO-ROSYJSKA SIEĆ WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PRACUJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW

POLISH-RUSSIAN NETWORK OF NGOS WORKING FOR MIGRANTS

grantodawca: Fundacja Batorego, program Wschód-Wschód
termin realizacji: czerwiec 2012 – luty 2013
kwota dofinansowania : 21 775 USD

 partnerzy:

  • Программа «Миграция и право» Правозащитного центра «Мемориал» [Program „Migracja i  prawo” Centrum Praw Człowieka „Memoriał”)
  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka

krótki opis projektu

Głównym celem projektu pt. „Polsko-rosyjska sieć organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów jest stworzenie polsko-rosyjskiej sieci organizacji pozarządowych, mających na celu ochronę praw uchodźców oraz innych imigrantów. Celem działania sieci będzie polepszenie zasad obsługi migrantów i zapewnienie im pomocy wysokiej jakości poprzez:

  • wzajemne poznanie się organizacji pozarządowych z Polski i Rosji i wypracowanie warunków i zasad współpracy;
  • wzajemna wymiana doświadczeń – poznanie warunków i standardów swojej pracy, a także przepisów prawa i dobrych praktyk, które funkcjonują w obydwu państwach, a także doświadczeń w zakresie prowadzenia spraw przed organami międzynarodowymi.

Aby zrealizować założone cele, w ramach projektu zostaną zorganizowane wizyty studyjne w Polsce i w Rosji, w ramach których uczestnicy będą mieli możliwość wymiany poglądów, poznania różnych organizacji pracujących z cudzoziemcami i opracowania strategii, mającej na celu poprawę jakości pomocy i poradnictwa świadczonego na rzecz migrantów. Odbędą się także dwa seminaria oraz seria spotkań w obu państwach, by lepiej poznać systemy ochrony migrantów. Zostaną także przygotowane raporty na temat prawa migracyjnego w obu krajach (w językach polskim, rosyjskim i angielskim).

 

koordynatorzy: Witold Klaus, Adam Chmura

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat