Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: 03.2012 – 12.2012
kwota dofinansowania : 20 000 zł

krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 5 lat. Projekt zapewnia im niezbędne wsparcie psychologiczne, językowe i merytoryczne poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe, regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu oraz superwizje psychologiczne.

W ramach projektu chcemy w profesjonalny sposób przygotować wolontariuszy do pracy z osobami pochodzącymi z kultur odmiennych od naszej. Chcemy również nauczyć wolontariuszy, jak w efektywny sposób pomagać innym, nie robiąc tego kosztem własnych potrzeb. Chcemy kształtować i promować poprawne i wartościowe postawy wśród wolontariuszy, motywując ich do dalszego zaangażowania w różnorodną działalność społeczną. Naszym celem jest, aby wolontariusze odnieśli wymierną korzyść z pracy wolontariackiej na rzecz uchodźców, zdobywając pewne szczególne umiejętności i wiedzę, które będą ważnym kapitałem w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Dlatego też, oprócz cyklu szkoleń i superwizji, bardzo ważna jest opieka i stała współpraca koordynatorki Centrum Wolontariatu, która jest w codziennym kontakcie z wolontariuszami jako grupą, ale także w indywidualnym kontakcie z każdym z wolontariuszy, służąc radą i pomocą w przypadku trudnych i nieoczekiwanych sytuacji. Zakładamy, że wolontariusze, zadowoleni ze swojej działalności w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, będą promować ideę wolontariatu wśród innych osób.

koordynator: Zuzia Mączyńska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat