Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług.

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Okres realizacji: 08.2012- 12.2012
kwota dofinansowania: 49 400 PLN
partnerzy projektu: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

krótki opis projektu:

W ramach projektu planowane jest wydanie informatora mającego na celu podniesienie wiedzy na temat zjawiska dyskryminacji oraz jego przeciwdziałania. Adresowany jest głównie do mieszkańców m.st. Warszawy pracujących w branży rozrywkowej (przede wszystkim klubach nocnych), gastronomicznej i kulturalnej, ponieważ właśnie oni mogą mieć styczność z grupami szczególnie narażonymi na zachowania dyskryminujące (kobietami, osobami starszymi, cudzoziemcami, niepełnosprawnymi, wyznawcami różnych religii) i kierować się w swojej działalności przesłankami niemerytorycznymi, a w rezultacie – dyskryminować te grupy.

W informatorze znajdą się podane w przystępny sposób informacje dotyczące m.in. definicji dyskryminacji, opis różnych form dyskryminacji, dobre praktyki z zakresu równego traktowania i zarządzania różnorodnością, przedstawiona zostanie także metoda tzw. testów dyskryminacyjnych jako technika do badania nierówności społecznych.

koordynator: Katarzyna Wencel, Witold Klaus

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat