Fostering Across Borders

 

 

 

Grantodawca: Komisja Europejska

Kwota dofinansowania: 18 492 euro

Partnerzy:

Projekt realizowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (International Organization for Migration) w partnerstwie z Coram BAAF i Coram Children’s Legal Centre (Wielka Brytania), Minor Ndako i Mentor Escale (Belgia), the Luxembourgish Red Cross (Luxembourg) oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Polska).

Termin realizacji: styczeń 2018 – listopad 2019 r.

Krótko o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i kwalifikacji rodziców zastępczych opiekujących się dziećmi cudzoziemskimi pochodzącymi z krajów trzecich oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi (w szczególności profesjonalistów wspierających rodziców zastępczych) w zakresie specyfiki sprawowania pieczy nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki.

Działania podjęte w ramach projektu można podzielić na trzy etapy. W ramach pierwszego etapu zostaną zbadane potrzeby szkoleniowe obu grup docelowych. Mając na uwadze ustalone potrzeby grup docelowych zostanie opracowany plan dwudniowego szkolenia wraz z niezbędnymi materiałami szkoleniowymi tj. podręcznikiem dla uczestników i podręcznikiem dla przyszłych trenerów. Drugi etap realizacji projektu polegać będzie na przeszkoleniu grupy trenerów (profesjonalistów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi lub rodzinami zastępczymi w różnych powiatach na terytorium RP) w zakresie prowadzenia szkoleń dla rodziców zastępczych i profesjonalistów w zakresie specyfiki sprawowania pieczy nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki. Trzeci etap realizacji projektu polega na przeprowadzeniu kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości wśród potencjalnych i obecnych rodziców zastępczych na temat możliwości zostania rodziną zastępczą dla dzieci cudzoziemskich bez opieki przebywających w Polsce.

Koordynator: Magdalena Sadowska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce