PRAWA CZŁOWIEKA? PAŃSTWO JE ŁAMIE, SZKOŁA O NICH NIE UCZY. 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Organizacje pozarządowe apelują o zmiany.
Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej stoi na stanowisku, że łamanie praw człowieka, w tym dyskryminacja i przemoc, mają swój początek w stereotypach oraz przyzwoleniu na nierówne traktowanie w szkołach. Bez stworzenia trwałych podstaw w edukacji, rozwiązanie problemów z ochroną praw w innych obszarach życia społecznego jest niemożliwe.

W bieżącym roku polski rząd otrzymał od Rady Praw Człowieka ONZ ponad 120 rekomendacji zmian dotyczących ochrony podstawowych praw człowieka.
W statystykach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Polska zajmuje 5. miejsce spośród wszystkich 47 krajów Rady Europy jeśli chodzi o najwyższą liczbę spraw związanych z łamaniem praw człowieka. W 2011 roku polscy obywatele wnieśli 71 skarg przeciwko swojemu państwu.
W imieniu Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – porozumienia 32 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych działających na rzecz edukacji i równości, zwracamy się do Premiera Donalda Tuska w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka z apelem o skuteczne przywództwo nad działaniami zmierzającymi do poprawy jakości edukacji o prawach człowieka w Polsce.

Apel Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

zdjęcie: kian1 / CC BY
Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce