Prawnik(czka)

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zatrudni prawnika/prawniczkę: 

Podstawowe wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze (dyplom z polskiej uczelni bądź dyplom nostryfikowany),
 • doświadczenie w udzielaniu porad prawnych osobom migrującym (minimum 2 lata),
 • bardzo dobra znajomość prawa azylowego oraz przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, 
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • bardzo dobra znajomość jednego z języków obcych: rosyjskiego, angielskiego lub francuskiego,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność samodzielnej pracy.

Mile widziane:

 • adwokat/ka lub radca prawny/ radczyni prawna,  aplikant/ka adwokacki_a/radcowski_a,
 • komunikatywna znajomość języka arabskiego, dari lub farsi.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej uchodźcom/czyniom i migrantom/tkom w Polsce, w tym m.in. reprezentowanie ich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sądami i organami administracji w Polsce, udzielanie ustnych i mailowych porad prawnych, oraz sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych,
 • wizyty w ośrodkach dla cudzoziemców oraz strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w celu udzielania porad prawnych, 
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach cudzoziemców, do których Stowarzyszenie przyłącza się w interesie publicznym przed sądami i organami administracji,
 • przygotowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących projektów aktów prawnych przekazanych do konsultacji społecznych. 

UWAGA: w okresie pandemii poradnictwo prowadzone jest zdalnie.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę w wymiarze całego etatu (ale możliwe jest też zatrudnienie na część etatu) lub inną formę zatrudnienia, w zależności od preferencji na okres minimum 6 miesięcy.
 • regularne szkolenia rozwijające wiedzę z zakresu prawa oraz kompetencje mękkie,
 • wsparcie koordynatorki zespołu prawnego,
 • możliwość rozwijania zainteresowań w różnych dziedzinach prawa (prawo międzynarodowe, w tym postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, prawo Unii Europejskiej, prawo pracy, prawo karne, prawo administracyjne), 
 • elastyczną organizację pracy – możliwość częściowej pracy zdalnej także po okresie pandemii,
 • pracę w wiodącej organizacji działającej na rzecz praw cudzoziemców w Polsce
 • wynagrodzenie w przedziale 4200 – 5000 zł netto (cały etat), w zależności od doświadczenia i ew. uprawnień zawodowych. 

CV prosimy przesyłać drogą e-mailową do 31.01.2021 r.  na adres: rekrutacja@interwencjaprawna.pl. W toku rekrutacji wybrane osoby zostaną poproszone o rozwiązanie zadania rekrutacyjnego polegającego na sporządzeniu projektu pisma w sprawie z zakresu prawa migracyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę w formie wideokonferencji. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Asystent(ka) prawny(a)

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zatrudni asystenta/kę prawnika/czki 

Podstawowe wymagania:

 • Student/ka IV lub V roku studiów prawniczych lub absolwent/ka prawa,  
 • doświadczenie w pracy przy stosowaniu prawa (również na zasadzie wolontariatu, praktyk itd.),
 • dobra znajomość procedury administracyjnej (kpa, ppsa),  
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • bardzo dobra znajomość jednego z języków obcych: rosyjskiego, angielskiego lub francuskiego,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność samodzielnej pracy.

Mile widziane:

 • znajomość prawa migracyjnego i azylowego,
 • komunikatywna znajomość języka arabskiego, dari lub farsi.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • wspieranie zespołu prawnego w poradnictwie prawnym oraz litygacji, m.in. poprzez sporządzanie projektów pism prawnych, research prawny, przeglądanie akt sprawy w urzędach, przeprowadzanie wstępnego wywiadu z klientem/ką,
 • udzielanie prostych porad prawnych drogą mailową,
 • wizyty w ośrodkach dla cudzoziemców oraz strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w celu wspierania procesu udzielania porad prawnych.

UWAGA: w okresie pandemii  działania prowadzone są zdalnie.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę w wymiarze całego etatu umowę o pracę w wymiarze całego etatu (ale możliwe jest też zatrudnienie na część etatu) lub inną formę zatrudnienia, w zależności od preferencji na okres minimum 6 miesięcy.
 • regularne szkolenia rozwijające wiedzę z zakresu prawa oraz kompetencje miękkie,
 • wsparcie koordynatorki zespołu prawnego,
 • możliwość rozwijania zainteresowań w różnych dziedzinach prawa (prawo międzynarodowe, w tym postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, prawo Unii Europejskiej, prawo pracy, prawo karne, prawo administracyjne), 
 • elastyczną organizację pracy – możliwość częściowej pracy zdalnej także po okresie pandemii,
 • pracę w wiodącej organizacji działającej na rzecz praw cudzoziemców w Polsce
 • wynagrodzenie w przedziale 3400-3700 zł netto (cały etat), w zależności od doświadczenia.

CV prosimy przesyłać drogą e-mailową do 31.01. 2021 r.  na adres: rekrutacja@interwencjaprawna.pl. W toku rekrutacji wybrane osoby zostaną poproszone o rozwiązanie zadania rekrutacyjnego polegającego na sporządzeniu projektu pisma w sprawie z zakresu prawa migracyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę w formie wideokonferencji. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Udostępnij