Opiniujemy odpowiedzi Polski udzielone Komitetowi Przeciwko Torturom ONZ

Komitet Przeciwko Torturom ONZ przygotowuje siódmy okresowy raport na temat respektowania przez Polskę zakazu tortur, innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Jeden z poruszanych tematów dotyczy traktowania w Polsce cudzoziemców. Przygotowaliśmy nasze uwagi na ten temat.

W uwagach do Komitetu Przeciwko Torturom ONZ wskazaliśmy m.in. na:

  • dalsze pozbawianie wolności ze względów migracyjnych dzieci oraz ofiary przemocy,
  • problemy z prawidłową identyfikacją osób szczególnie wrażliwych, w tym ofiar przemocy,
  • naruszenie zasady non-refoulement zarówno poprzez odmowę przyjmowania uchodźców w Terespolu, jak również wydalanie cudzoziemców przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zobowiązanie do powrotu,
  • brak dostatecznych gwarancji i pomocy dla ofiar przemocy motywowanej płcią.

Z naszymi uwagami można zapoznać się [TUTAJ]

Zrecenzowaliśmy również odpowiedzi polskiej delegacji na pytania Komitetu [TUTAJ]

Komitet wydał już rekomendacje dla polskiego rządu [TUTAJ]

Fot. Pixabay

 

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat