Ogólnopolska konferencja “Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich”

W dniu 29 listopada 2017 r. w Pałacu Staszica w siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ul. Nowy Świat w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich. Stowarzyszenie, obok Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, jest jednym ze współorganizatorów.

Konferencja zwieńcza projekt o tym samym tytule prowadzony przez prawników Stowarzyszenia w latach 2016-2017. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Podczas konferencji przedstawimy standardy i praktykę administracji więziennej – ważnej i specyficznej, a prawie niewidocznej części administracji państwowej. Zaprezentujemy konkluzje z badań przeprowadzonych w ośmiu jednostkach penitencjarnych w 2017 r., podczas których nasz zespół badawczy zebrał doświadczenia i opinie 30 funkcjonariuszy więziennych, odpowiedzialnych za zarządzanie więzieniem i wykonanie kary oraz opinie 90 skazanych.

Będzie także czas na dyskusję o marginesie uznania w administrowaniu więzieniem i zarządzania karą, równoważeniu interesów państwa i skazanego, obszarach napięcia i współdziałania między więźniami a administracją więzienną.

Będziemy gościć przedstawicieli Służby Więziennej z Warszawy, Rawicza, Wrocławia i Strzelec Opolskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, sędziów penitencjarnych, przedstawicieli świata nauki oraz studentów prawa, kryminologii i resocjalizacji.

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat