Ważnym elementem pracy O-środka Mediacji przy SIP jest praca z młodzieżą. Uważamy, że niezwykle istotnym elementem jest propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nie rodzimy się z umiejętnościami potrzebnymi do skutecznego porozumiewania się w warunkach konfliktu. Technik dobrej komunikacji, czy umiejętności wyrażania swoich uczuć musimy się nauczyć tak, jak abecadła, czy tabliczki mnożenia. Jednocześnie z badań prowadzonych w Polsce i za granicą wynika, że mediacja może stać się narzędziem rozwiązywania konfliktów tylko tam, gdzie jest ona stosowana przez wszystkich członków społeczności szkolnej: nauczycieli i uczniów, ale również administrację szkoły.

W naszych projektach przewidujemy:

  • Szkolenia informacyjne dla Rad Pedagogicznych
  • Szkolenia drugiego stopnia dla nauczycieli/mediatorów szkolnych
  • Staże dla nauczycieli/mediatorów szkolnych
  • Szkoleni informacyjne/warsztaty dla uczniów
  • Szkolenia drugiego stopnia dla mediatorów szkolnych (np. przewodniczących klas)
  • Staże mediacyjne dla mediatorów szkolnych

ZAPRASZMY DO WSPÓŁPRACY!