Dorota Dulińska

Dorota Dulińska

Absolwentka SWPS w Warszawie i AWF w Warszawie. Psycholog i nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem.
Ukończyła szkolenie z Mediacji Rodzinnych (SWPS) oraz trening „Accessibility and Initiation of Restorative Justice” (PCM).
W SIP prowadzi szkolenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz konsultacje mediacyjne w ramach projektu „Wolę zgodę – mediacja w szkole”.

Joanna Figura

mediatorka, wykładowca, trenerka umiejętności społecznych, autorka projektów, coach. Mgr.socjologii UW, specjalistka ds. negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów UW. Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Szkołę Praw Człowieka przy HFPC, Szkołę Tutoringu oraz Podyplomowe Studia Coachingu. Wpisana na Listę Stałych Mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Od ponad 15 lat mediuje. Ma doświadczenie pracy w sprawach nieletnich, karnych, rodzinnych, pracowniczych, edukacyjnych. Współtworzyła organizacje mediacyjne i programy szkoleń mediatorów. W Stowarzyszeniu prowadzi mediacje, projekty oraz szkolenia z mediacji oraz warsztaty profilaktyki konfliktów. Sprawuje opiekę stażową dla początkujących mediatorów. Ciekawa świata i ludzi. Z wielką pasją mediuje oraz medytuje.

Janusz Gwiazdowski

absolwent WPiA UW oraz student V roku Psychologii Społecznej SWPS, aplikant radcowski OiRP w Warszawie, absolwent m.in. kursów „Klinika Mediacji”, Mediacje i negocjacje prawnicze” i „Rozwiązywanie sporów i konfliktów prawnych”, jak również uczestnik międzynarodowego konkursu dotyczącego mediacji gospodarczej organizowanego przez ICC (International Chamber of Commerce) w Paryżu. W swojej praktyce mediacyjnej trwającej od stycznia 2010 roku zajmuje się głównie sprawami cywilnymi, gospodarczymi, rodzinnymi i pracy.

Jan Kowalski

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej przy SIP i INP PAN, członek Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Mediacje oraz pracę ze zdemoralizowaną młodzieżą z powodzeniem łączy z programowaniem aplikacji internetowych.

Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska

Radca prawny, specjalistka od prawa rodzinnego, a także mediatorka, trenerka (w sprawach prawa i mediacji). W Stowarzyszeniu koordynuje projekty oraz zajmuje się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych w ramach Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie. Lubi dobre książki kryminalne, piłkę nożną i muzykę Kuby Badacha.

Ilona Miller-Groniecka

absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją: negocjacje, mediacje i rozwiązywanie konfliktów oraz ekspertyza społeczno-obyczajowa. Uczestniczyła w zajęciach Kliniki Mediacji. Ukończyła staż mediacyjny w O-Środku Mediacji przy Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu mediacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów skierowane do Rad Pedagogicznych, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży. Posiada kwalifikacje i doświadczenie pedagogiczne.

Aleksandra Winiarska

Socjolog i kulturoznawca. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (specjalizacja: negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów) oraz Studium Stosunków Międzykulturowych UW. W Instytucie Socjologii UW pisze doktorat. Od wielu lat prowadzi mediacje w sprawach karnych, cywilnych i pracowniczych. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Prywatnie mama Ewy, lubi czytać literaturę faktu.