MEDIATOR

to bezstronna i neutralna osoba
profesjonalnie przygotowana do pomocy w komunikacji
ludziom znajdującym się w konflikcie

z jego pomocą strony konfliktu
wypracowują własne rozwiązanie problemu,
nie będąc oceniane ani krytykowane

Mediator pomaga:

  • Porozumieć się w atmosferze wzajemnego szacunku
  • Dotrzeć do potrzeb i oczekiwań każdej ze stron
  • Zrozumieć stanowisko drugiej strony
  • Znaleźć rozwiązania akceptowalne dla wszystkich
  • Uzgodnić warunki ugody