MEDIACJA JEST DOBROWOLNA

w każdym momencie można zrezygnować z udziału

POUFNA

szczegóły spotkań mediacyjnych nie wychodzą poza cztery ściany

Mediację można rozpocząć na każdym etapie konfliktu – również wtedy gdy sprawa jest już w Sądzie. W przypadku niepowodzenia mediacji droga sądowa zawsze pozostaje otwarta.
WARTO SPRÓBOWAĆ!

Jeśli nasza sprawa już trafiła do sądu to korzystając z mediacji:

w sprawach karnych:

  • można uzyskać naprawienie szkody, zadośćuczynienie lub inną formę rekompensaty
  • można zaoszczędzić czas, ograniczyć przykre emocje, szybciej zakończyć postępowanie
  • sprawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy w zamian za co może liczyć na łagodniejszy wymiar kary

w sprawach cywilnych:

  • ugoda zatwierdzona przez Sąd staje się tytułem wykonawczym i daje możliwość dochodzenia swoich roszczeń
  • zobowiązania podjęte na drodze mediacji są wypełniane dużo szybciej i chętniej niż zobowiązania nałożone przez Sąd
  • podpisanie ugody podczas mediacji pozwala na uzyskanie zwrotu do 3 wpisu sądowego

Mediacja daje stronom przestrzeń do wyjaśnienia przyczyny problemu i lepszego zrozumienia swoich uczuć i racji.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, przygotowało pakiet materiałów ilustrujących tę metodę rozwiązywania konfliktów. Kierujemy je do uczniów i nauczycieli szkół wielokulturowych. Zapraszamy do oglądania materiałów, twórczych dyskusji i owocnych mediacji!