2018

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w 2018 roku:

Sekcja ds. Cudzoziemców

Sprawozdanie za pierwszy kwartał

Sprawozdanie za drugi kwartał

Sprawozdanie za trzeci kwartał

Sprawozdanie czwarty kwartał

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 r.

Rachunek wyników 2018 r.

Bilans 2018 r.

 

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat