Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie

Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie powstała po to, żeby nieść pomoc prawną, edukację i fachową informację skierowaną zarówno do osób związanych już z systemem wspierania rodziny oraz rodzinną pieczą zastępczą, jak i osób zainteresowanych tymi formami pomocy dzieciom. Pomagaliśmy w profesjonalizacji rodzinnych form zastępczej opieki nad dzieckiem, odpowiadając na wyzwania nowoczesnego świata.

Klientami naszej pomocy były rodziny dzieci, które mogły zostać skierowane do opieki zastępczej lub już tam umieszczone. Beneficjentami naszej pomocy były również rodziny zastępcze, adopcyjne i rodzinne domy dziecka, a także pracownicy instytucji zajmujący się tą tematyką.

Nasze działania miały na celu prowadzenie wieloaspektowego wsparcia osób związanych z rodzicielstwem zastępczym, przysposobieniem i rodziców biologicznych dzieci umieszczonych lub zagrożonych umieszczeniem w opiece zastępczej (informacja, poradnictwo i pomoc prawna). W ramach sekcji podejmowaliśmy też interwencje w sprawach tego wymagających.

Poza pomocą w formie infolinii telefonicznej oraz porad e-mailowych i konsultacji bezpośrednich, zajmowaliśmy się także monitorowaniem problemów związanych z opieką zastępczą, lobbowaniem na jej rzecz oraz propagowaniem zarówno profesjonalnych form tej opieki, jak i pracy na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej.

Promowaniu i wzmacnianiu świadomości społecznej służyły też nasze publikacje, między innymi wydany we współpracy z Fundacją Dzieci Które Kochacie w 2013 roku Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego, poświęcony prawnym aspektom wychowania dziecka w rodzinie oraz społecznym skutkom nie przestrzegania jego praw.

Nasze działania uzupełnialiśmy poprzez informacje zawarte na stronie internetowej rodziny.interwencjaprawna.pl oraz na fanpage sekcji na stronie społecznościowej Facebook, a także spotkania z osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin biologicznych i rodzinnych form opieki zastępczej, między innymi jako członek Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie została zamknięta z początkiem 2018 roku.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat