Sekcja ds. Cudzoziemców

Sekcja ds. Cudzoziemców od początku istnienia Stowarzyszenia prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne oraz integracyjne dla cudzoziemców, w tym przede wszystkim dla przymusowych migrantów – osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, uznanych uchodźców i osób z przyznaną ochroną uzupełniającą.

W marcu 2009 powstało w ramach Sekcji Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, świadczące pomoc wszelkim imigrantom nie-przymusowym, legalnie przebywającym w Polsce (więcej:podsumowanie trzech kwartałów działalności CIC).
Udzielamy porad, wyjaśniamy cudzoziemcom obowiązujące w Polsce przepisy prawne, pomagamy im zorientować się w polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Sporządzamy pisma, wnioski, reprezentujemy klientów podczas procedury administracyjnej, pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych, oraz w zmaganiu się z trudnymi sprawami w codziennym życiu. Interweniujemy w przypadkach, gdy naruszane są prawa cudzoziemców, staramy się walczyć z dyskryminującymi przepisami i praktyką.

W Stowarzyszeniu działa także Centrum Wolontariatu, w ramach którego wolontariusze w różnych sytuacjach – najczęściej podczas wizyt lekarskich – towarzyszą cudzoziemcom jako tłumacze.

Oprócz bezpośredniej pracy na rzecz cudzoziemców, realizujemy także projekty badawcze i edukacyjne, mające na celu podniesienie wśród Polaków świadomości na temat zjawiska uchodźstwa i obecności uchodźców w naszym społeczeństwie. Na podstawie badań i monitoringów powstają rekomendacje dla władz dotyczące niezbędnych zmian legislacyjnych w zakresie ochrony cudzoziemców oraz kierowanych do nich programów integracyjnych.

Organizujemy szkolenia dla grup osób, które w swojej pracy stykają się z cudzoziemcami – dla Straży Granicznej, Policji, pracowników socjalnych i nauczycieli. Publikujemy artykuły i książki o prawnych i kulturowych aspektach funkcjonowania cudzoziemców w Polsce.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat