Projekty szkolne

Ważnym elementem pracy O-środka Mediacji przy SIP jest praca z młodzieżą. Uważamy, że niezwykle istotnym elementem jest propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nie rodzimy się z umiejętnościami potrzebnymi do skutecznego porozumiewania się w warunkach konfliktu. Technik dobrej komunikacji, czy umiejętności wyrażania swoich uczuć musimy się nauczyć tak, jak abecadła, czy tabliczki mnożenia. Jednocześnie z badań prowadzonych w Polsce i za granicą wynika, że mediacja może stać się narzędziem rozwiązywania konfliktów tylko tam, gdzie jest ona stosowana przez wszystkich członków społeczności szkolnej: nauczycieli i uczniów, ale również administrację szkoły.

W naszych projektach przewidujemy:

  • Szkolenia informacyjne dla Rad Pedagogicznych
  • Szkolenia drugiego stopnia dla nauczycieli/mediatorów szkolnych
  • Staże dla nauczycieli/mediatorów szkolnych
  • Szkoleni informacyjne/warsztaty dla uczniów
  • Szkolenia drugiego stopnia dla mediatorów szkolnych (np. przewodniczących klas)
  • Staże mediacyjne dla mediatorów szkolnych

ZAPRASZMY DO WSPÓŁPRACY!

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat