Koalicje

Stowarzyszenie jest członkiem i uczestniczy w pracach następujących koalicji:

Koalicje międzynarodowe

EGAMEuropejska Sieć Organizacji przeciw Rasizmowi (European Grassroots Antiracist Movement – EGAM)

 

picumPICUM – the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

 

 

International Detention CoalitionInternational Detention Coalition

United For Intercultural ActionUnited For Intercultural Action


Koalicje krajowe

koalicja_na_rzecz_rodzinnej_opieki_zastepczejKoalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

 

 

OPCATKoalicja “Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT”

EAPN
EAPN Polska – Polski Komitet Europejskiej Sieci
Przeciwdziałania Ubóstwu

PTPAKoalicja na Rzecz Równych Szans

teaKoalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

stop_detencji_dzieci_migrantow

 

 

Koalicja organizacji pozarządowych przeciwko detencji dzieci-migrantów

komisja_dialogu_spolecznego
Komisja Dialogu Społecznego ds. poradnictwa specjalistycznego

 

 

komisja_dialogu_spolecznego
Komisja Dialogu Społecznego ds. równego traktowania

 

 

komisja_dialogu_spolecznego
Komisja Dialogu Społecznego ds. cudzoziemców

 

 

Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych (PWOP)

dkds
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wola

 

 

koalicja-przeciwko-przestepstwom-motywowanym-uprzedzeniami
Koalicja przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami

 

 

ogolnopolska-siec-organizacji-pozarzadowych-przeciwko-handlowi-ludzmi

 

Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych przeciwko Handlowi Ludźmi

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat