O SIP

Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa.

Prowadzimy poradnictwo prawne oraz dążymy do reprezentowania naszych klientów przed organami państwowymi. Prowadzimy też aktywności, które mają na celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez udział w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii. Prowadzimy także działalność informacyjną i badawczą.

Nasze działania skupione są szczególnie na pomocy migrantom,  uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status.

broszura
broszura w języku polskim

 

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat