logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 01.02.2016 do 31.12.2016
Kwota dofinansowania: 27.000

Krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do seniorów mieszkających na terenie Warszawy. Celem projektu jest budowanie dialogu międzypokoleniowego oraz aktywizacja seniorów poprzez działania zapoznające ich z innymi kulturami, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Działania mają charakter edukacyjno-integracyjny, odbywają się w miejscach dostępnych dla seniorów i sprzyjają możliwości spędzania przez nich czasu wolnego.

Koordynator: Emilia Piechowska