Zakończyła się III edycji Konkursu „Nauczyciel-Mediator” imienia Joanny Kubiak

Jest nam niezwykle miło poinformować, że główną nagrodę w tegorocznej edycji otrzymała Pani Magdalena Leczkowska.

Pani Magdalena Leczkowska ukończyła kurs mediacji rodzinnych i pełni funkcję pedagożki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie, w której wdrożyła autorski program szkolenia mediatorów rówieśniczych. Ideę mediacji propaguje nie tylko wśród uczniów i uczennic, ale także wśród rodziców i nauczycieli oraz nauczycielek zarówno w swojej macierzystej szkole, jak również w innych placówkach.

Do nagrody została zgłoszona przez Radę Rodziców swojej szkoły, która w zgłoszeniu tak opisała jej pracę: Pani Magdalena jest osobą posiadającą ogromne pokłady cierpliwości, szacunku dla drugiego człowieka i dobroci. Zapewnia dzieciom komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa. Zachowuje równowagę pomiędzy utrzymaniem swojego autorytetu, a niemal koleżeńską swobodą w kontaktach z dziećmi.

Kapituła Konkursu przyznała także dwa wyróżnienia: Pani Agnieszce Głowackiej oraz Małgorzacie Gronkowskiej.

Pani Agnieszka Głowacka ukończyła kurs mediatorów szkolnych i pracuje jako pedagożka szkolna w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu. Poza swoją działalnością mediacyjną w środowisku szkolnym prowadzi także zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży.

Pani Małgorzata Gronkowska jest anglistką i tutorką w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku. W swojej szkole jest liderką stosowania technik mediacji pomiędzy stronami konfliktu oraz propagatorką pokojowych i demokratycznych idei samorządności uczniowskiej. Jak napisała osoba zgłaszająca Panią Małgorzatę do Konkursu: To nauczycielka, która dała się poznać jako osoba o nieprzeciętnych kompetencjach interpersonalnych, nastawiona na otwarty dialog. Cechuje się głęboką wrażliwością i mądrością.

Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy! Jesteśmy także pod ogromnym wrażeniem niezwykłej pracy, którą w swoich szkołach wykonują nie tylko tegoroczne laureatki Konkursu, ale wszystkie osoby, które wzięły w nim udział. Czytanie o niezwykłych osiągnięciach i wysiłku, jaki wkładają oni w swoją codzienną pracę z uczniami, propagując ideę rozwiązywania konfliktów bez przemocy, pokazuje, jak wiele cudownych i wartych opowiadania rzeczy dzieje się w polskich szkołach. Dziękujemy Państwu za Waszą pracę!

 

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny