Zgłoszenie

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

 1. DANE NOMINOWANEJ OSOBY

  1. MIEJSCE ZAMIESZKANIA / ADRES KORESPONDENCYJNY  2. DANE SZKOŁY, W KTÓREJ UCZY NAUCZYCIEL / NAUCZYCIELKA

 2. DOŚWIADCZENIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW MIĘDZY UCZNIAMI
 3. Prosimy o opisanie sposobów rozwiązywania przez Pana/Panią sporów czy sytuacji konfliktowych pomiędzy uczniami. Jakie było największe wyzwanie, przed jakim Pani stanęła/Pan stanął? Jak udało się je pokonać dzięki zastosowaniu metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym mediacji. Prosimy opisać konkretne sytuacje (prosimy nie używać imion i nazwisk osób zaangażowanych w spór).

  Podczas oceny wniosków Kapituła weźmie pod uwagę m.in.: regularność stosowania przez nauczyciela różnych form rozwiązywania konfliktów bez przemocy i stałość wpisania ich w jego/jej działania pedagogiczne, rodzaje metod stosowanych przez niego/nią w trakcie tej pracy, efekty osiągnięte w wyniku działalności nauczyciela.

  Opis: nie więcej niż 3600 znaków

  pozostało 3600


 4. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Jakie są Pana/Pani potrzeby dotyczące rozwoju kompetencji mediacyjnych? Jakiego konkretnego wsparcia Pan/Pani potrzebuje?
  2. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o Konkursie „Nauczyciel-Mediator”?
 5. DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NAUCZYCIELA / NAUCZYCIELKĘ
  Powyższą osobę zgłasza:


  1. MIEJSCE ZAMIESZKANIA / ADRES KORESPONDENCYJNY

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny