Zgłoszenie

Przyjmowanie zgłoszeń w bieżącej edycji konkursu zostało zakończone.

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny