Nauczyciel – mediator

14 października otwieramy konkurs im. Joanny Kubiak Nauczyciel-Mediator. Celem konkursu jest promowanie pokojowych metod rozwiązywania konfliktów w szkole oraz upamiętnienie życia Joanny Kubiak.

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny