O patronce

JOANNA KUBIAK
(14. 10. 1974 – 27. 05. 2014)

Joanna byla niezwykłą Osobą. Jej umiejętnościami można by obdzielić kilka osób. Miała dar zjednywania sobie wszystkich wokół. Wiązało się to z Jej głęboką empatią i rozumieniem potrzeb życiowych innych. W jednej chwili potrafiła ustalić jakiej pomocy ktoś wymaga, a nadto podjąć zazwyczaj skuteczne działanie dla jej realizacji. Te cechy stanowiły fundament jej działania w zakresie mediacji.

Była związana ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), jako wieloletnia przewodnicząca komisji rewizyjnej tej organizacji. Współtworzyła i kierowała Ośrodkiem Mediacji SIP. Współpracowała nadto z Fundacją Dobrych Rozwiązań.

Joasia była wpisana na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych i cywilnych.

Mediację i bezkonfliktowe rozwiązywanie sporów traktowała jako swoją pasję i misję.

Joannę zaliczyć trzeba do pionierek i propagatorek mediacji rówieśniczej w szkołach. Z sukcesem szkoliła nauczycieli i pedagogów szkolnych w takim działaniu. Sama także uczestniczyła w mediacjach w szkołach. W sytuacji narastającej agresji i przemocy z sukcesem wprowadzała tę metodę, jako sprawdzoną metodę rozwiązywania konfliktów między uczniami, a także między uczniami i nauczycielami.

Joanna była także pomysłodawczynią i współautorką filmu o nowatorskiej metodzie mediacji międzykulturowej w szkole pt. „Porozmawiajmy o tym co nas łączy. Promocja mediacji międzykulturowej w szkole” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Film ukazuje jaką rolę pełni mediacja w szkole i jak jest ona ważna w środowiskach wielokulturowych, umożliwiając przede wszystkim wzajemne ich porozumienie.

W uznaniu nowatorskich osiągnięć na polu mediacji, Joanna została odznaczona pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Zasługi RP przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Joasia miała iście renesansowe zainteresowania i zdolności. Była bardzo muzykalna, co ułatwiało Jej naukę języków obcych. Ukończyła italianistykę na UW. Umiejętności językowe wykorzystywała tłumacząc filmy dokumentalne, między Innymi dla National Geographic Channel.

Joasia tryskała witalnością, dobrocią i energią. Rozśpiewana, była duszą towarzystwa. Stąd też niespodziewana Jej śmierć głęboko zasmuciła całą rodzinę oraz szeroki krąg znajomych i przyjaciół.

Joanna_Kubiak

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny