Laureatki I edycji konkursu „Nauczyciel – Mediator” im. J. Kubiak

22 lutego podczas uroczystej gali poznaliśmy wyniki I edycji konkursu „Nauczyciel – Mediator”.

Kapituła zgodnie przyznała dwa pierwsze miejsca dla Pani Anna Szulc i Pani Bożena Szycko za ich pracę i codzienne, konsekwentne stosowanie metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy, m . in. stosując metody mediacji czy komunikacji bez przemocy. Kapituła zdecydowała tez o przyznaniu dodatkowej nagrody – wyróżnienia – dla Pani Jolanty Bociańskiej.

Pani Anna uczy matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli. Posiada certyfikat mediatora społecznego, prowadzi kółko mediacyjne, język porozumienia bez przemocy propaguje nie tylko wśród uczniów, ale także nauczycieli i rodziców. Swoją pasją zaraża innych. Praca naukowo – badawcza jej uczennicy, Kingi Woskowskiej „Język porozumienia bez przemocy w szkole” została zakwalifikowana do drugiego etapu w konkursie E(X)PLORY.

Pani Bożena pracuje jako nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Damnicy w województwie pomorskim. Od 20 lat związana jest z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Mediacje to podstawa pracy Pani Bożeny.

Pani Jolanta jest dyrektorką Zespołu Szkół w Somoninie. Podczas rozwiązywania sporów pomiędzy uczniami stosuje sprawiedliwość naprawczą i mediacje. Dąży do poznania wszystkich punktów widzenia na powstałą sytuację oraz określeniu tego, kto został pokrzywdzony i w jaki sposób można to naprawić.

Laureatki otrzymały gratulacje i nagrody z rąk Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka.

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny