Laureaci III edycji

Magdalena Leczkowska

Absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej z andragogiką oraz podyplomowego studium relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień a także kursu mediacji pojednawczych. Wieloletnia instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i animatorka Ruchu Światło-Życie. Autorka planszowej gry wychowawczej "Królestwo".

Po ukończeniu kursu mediacji rodzinnych i zapoznaniu się z dostępnymi w internecie materiałami dotyczącymi mediacji rówieśniczych, wdrożyła w szkole autorski program szkolenia mediatorów i propaguje ideę mediacji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Pierwotnie to zaangażowanie łączyła z pracą na stanowisku wychowawcy świetlicy, obecnie - pedagoga szkolnego. Program jest realizowany od roku szkolnego 2013/14. W tym czasie odbyły się 4 edycje szkolenia dla mediatorów rówieśniczych. Dzięki pomocy Rady Rodziców urządzono kącik do mediacji.

Nie zgadza się z przekonaniem, iż w szkole po reformie starsi uczniowie to jedynie zagrożenie dla młodszych, a rolą nauczycieli jest odseparowanie jednych od drugich. W ramach profilaktyki agresji oraz trudności szkolnych i zagrożenia niedostosowaniem społecznym od roku szkolnego 2018/19 prowadzi wolontariat „Starszy Brat / Starsza siostra”.

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny