Laureaci II edycji

Edyta Borysiak

Z wykształcenia jest pedagogiem, ukończyła studia na kierunkach: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, resocjalizacja oraz psychologia zarządzania. Od kilkunastu lat pracuje w szeroko pojętej edukacji, jako nauczyciel, wychowawca oraz pedagog szkolny. Od początku zwolenniczka i propagatorka idei samorządności, praw dziecka oraz polubownego rozwiązywania sporów. Trener umiejętności psychospołecznych w programach rówieśniczych. Ponadto jest wykładowcą na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Collegium DaVinci w Poznaniu oraz szkoleniowcem przy Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.
Jest doświadczonym mediatorem, wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych i karnych.
Na konferencjach i w publikacjach przekonuje do polubownego rozwiązywania sporów oraz mediacji rówieśniczej.
W czerwcu 2017 roku zorganizowała spotkanie z przedstawicielami prawniczego środowiska (Stowarzyszenie Sędziów IUSTITIA, Sąd Okręgowy oraz Fundacja Court Watch) dla pedagogów, wychowawców i nauczycieli, dotyczące tematu: „Edukacja prawna młodzieży. Mediacje szkolne.” Celem spotkania było propagowanie idei edukowania młodzieży w zakresie wiedzy prawnej oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jakimi są mediacje. Stworzono warunki do wymiany doświadczeń w tym temacie w środowisku osób pracujących z młodzieżą.
W roku szkolnym 2016/17 realizowała autorski program edukacji prawnej młodzieży „Zabawa z paragrafami”. W roku szkolnym 2017/18 będzie szkolić młodzież szkolną na mediatorów rówieśniczych.
Prywatnie mężatka i mama dwóch uroczych córeczek, miłośniczka wypoczynku pod namiotem oraz literatury faktu.

Jakub Niewiński

edukator z zakresu wielokulturowości, praw człowieka, edukacji włączającej oraz Holokaustu, absolwent Programu Liderzy PAFW Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Ukończył interdyscyplinarne studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim „Kulturowo-społeczna tożsamość płci” oraz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście „Totalitaryzm-Nazizm-Auschwitz”. Jest absolwentem szkoły trenerskiej "Weź kurs na Wielokulturowość" realizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Pracuje w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, gdzie czwarty rok prowadzi autorską klasę interdyscyplinarną „Hipolit”, w ramach której przygotowuje uczniów do roli mediatorów rówieśniczych. Jest polonistą i teologiem. Rozwija się także naukowo i pisze doktorat na temat partycypacji młodzieży w działania obywatelskie. Od kilku lat kieruje Komitetem Partnerskim Ziemi Goślińskiej. Jest także liderem Koła Wielokulturowości, którego członkami są młodzi ludzie w wieku 13-19 lat z Murowanej Gośliny i okolic. Razem z młodzieżą zrealizował wiele międzynarodowych projektów polsko – izraelskich. Właśnie skończył 15-miesięczne działanie w ramach Programu Równać Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży "Nakręćmito! MUROWANA (re) AKTYWACJA". Współpracuje z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest mentorem w e-coachingowym kursie Szkoły Tolerancji. Współpracował także przy programie "Rozmawiajmy o uchodźcach". Dwa lata temu otrzymał Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Wioletta Wanat

WYRÓŻNIENIE
Absolwentka pedagogiki - poradnictwo pedagogiczne na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pedagog, trener, doradca metodyczny. Od 20 lat związana z oświatą. Od 2000 roku pedagog
w Gimnazjum nr 7 w Koninie. To czego przede wszystkim chciała się nauczyć, pracując z ludźmi,
to dialog. 12 lat temu zetknęła się z metodą Marshalla B. Rosenberga Porozumienie bez Przemocy.
Od tamtej pory propaguje ją, a przede wszystkim sama w życiu osobistym i zawodowym używa języka uczuć i potrzeb.
Od ośmiu lat prowadzi warsztaty dla dorosłych wg programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców; jest jego certyfikowanym realizatorem. Podczas zajęć m.in. pokazuje rodzicom jak ważny jest dialog
z dzieckiem. Uczy negocjowania zamiast siłowych rozwiązań, zachęca i prezentuje, jak wyjść z roli sędziego w relacji z dziećmi, jak stać się mediatorem między skłóconym rodzeństwem.
10 lat temu w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie współtworzyła i koordynowała projekt „Mediacje sposób porozumiewania bez przemocy w szkole”. W 2008 r. została, podobnie jak wszyscy uczestniczący projektu, mediatorem szkolnym. Od tamtej pory prowadzi mediacje między uczniami. Często w rozwiązywaniu problemów szkolnych, w rozmowach z nauczycielami, rodzicami, uczniami wykorzystuje elementy mediacji. Podejmuje się trudnych rozmów pojednawczych między dzieckiem i dorosłym (rodzicem lub nauczycielem).
Jej umiejętność słuchania i bycia w empatycznym kontakcie, odkryli koledzy i koleżanki w liceum. Prywatnie mama dwójki dorosłych dzieci, miłośniczka gór, inicjatorka i organizatorka wielu spotkań
i wypadów.

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny