Laureaci I edycji

Anna Szulc

Przed czterema laty, zainspirowana książką „Porozumienie bez przemocy. O języku serca” Marshalla B. Rosenberga, uzyskała certyfikat mediatora społecznego i od tego czasu język mediacji stosuje i propaguje w życiu osobistym i w pracy zawodowej.
Uczy  matematyki w I LO w Zduńskiej Woli i swoim uczniom stara się jak najlepiej przekazać wiedzę. Za nie mniej ważne uważa nauczyć młodzież umiejętności i działa w myśl zasady “aby to, co to różni, nie dzieliło”.
Naukę języka PBP wprowadza na lekcjach wychowawczych, prowadzi kółko mediacyjne, uczy zachowań empatycznych w kontaktach z uczniami. Wspólnie z uczniami język PBP propaguje wśród rodziców i nauczycieli.
Jest opiekunem pracy naukowo-badawczej uczennicy, Kingi Woskowskiej, pt. „”Język Porozumienia Bez Przemocy w szkole - badania społeczne”, która w lutym br. w konkursie E(X)PLORY została zakwalifikowana do drugiego etapu. Przeprowadzone na ponad 2500 respondentach badania wykazały między innymi, że brak umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży skutkuje lękiem, kłamstwem i agresją, a także, że jest gotowość i oczekiwanie społeczne uczniów, nauczycieli i rodziców, by empatycznej komunikacji i innych zachowań, które ułatwiają relacje interpersonalne i przygotują dzieci i młodzież do życia we współczesnym świecie, uczono w szkole.
Prywatnie jest żoną, mamą dorosłych dzieci i babcią. Lubi podróżować, poznawać nowe miejsca. Czas wolny spędza na nauce języka niemieckiego, czytaniu książek i jeździe na rowerze.

Bożena Szycko

Nauczyciel, oligorfenopedagog.
Tytuł licencjata w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, uzyskany w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz studiów podyplomowych w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej, a także studiów podyplomowych w zakresie zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Od 20 lat związana z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, od 2006r. -nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy, woj. pomorskie. Obecnie wychowawca klasy VIc SP, praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, ze sprzężeniami i zaburzeniami zachowania. W trakcie realizacji programu autorskiego "Przygoda z przyrodą", współprowadzenie ogólnopolskich projektów w SOSW w Damnicy w roku szkolnym 2015/2016: "Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła", "Anioły ze szkoły".

Jolanta Bociańska

Absolwentka filologii polskiej w Gdańsku oraz licznych studiów podyplomowych m.in. Zarządzanie Oświatą w Zjednoczonej Europie, Menadżer Oświaty, Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna, Bibliotekoznawstwo, Lider Oświaty itd. Całe życie zawodowe związane z oświatą. Absolwentka szkoły, w której jest dyrektorem od 1999r. Współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami m.in. CEO, PAFW, IBE, ORE, NPSEO. Od 2005r. prowadzi wymianę międzynarodową w ramach programu Comenius, Erasmus. W szkole działają dwa stowarzyszenia, dzięki którym realizuje się przeróżne projekty i programy dla uczniów i społeczności lokalnej. Od wielu lat pełni funkcję ławnika sądowego. Drugą kadencję pracuje też jako przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. Ukończyła również studia podyplomowe Mediacje i Negocjacje, które przyczyniają się do tworzenia w środowisku oświatowym i nie tylko klimatu na mediowanie w sprawach polemicznych. Jej pasja to praca z ludźmi.

Kapituła I edycji Konkursu „Nauczyciel – mediator” postanowiła przyznać pani Jolancie wyróżnienie.

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny