Konkurs im. Joanny Kubiak „Nauczyciel-Mediator” (II edycja)

Nauczycieli stosujących w swojej pracy z uczniami różne formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacje zapraszamy do udziału w konkursie.

Cele konkursu:

  1. Promocja form rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacji jako metody pracy nauczycieli.
  2. Wyróżnienie nauczycieli, którzy konsekwentnie i z sukcesem stosują w swojej pracy
    z dziećmi i młodzieżą te metody.
  3. Wspieranie rozwoju osobistego nauczycieli w obszarze metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w sytuacji narastającej w szkołach agresji i przemocy.
  4. Upamiętnienie życia i pracy Joanny Kubiak.

Nagroda główna: 2000 zł

2 nagrody dodatkowe po 1000 zł

Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas uroczystej gali w czerwcu 2017 r.
w Warszawie.

Nominacje nauczycieli można zgłaszać w terminie od 22 lutego do 21 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej konkursu: www.interwencjaprawna.pl/nauczyciel-mediator/wniosek-nominacyjny/

Zachęcamy do wydrukowania i powieszenia na szkolnej tablicy ogłoszeń plakatu informacyjnego.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka.

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny