IV edycja konkursu

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundacja Polki Mogą Wszystko mają przyjemność i zaszczyt ogłosić rozpoczęcie IV edycji konkursu im. Joanny Kubiak „Nauczyciel-Mediator”.
Organizatorzy zapraszają nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, a także uczniów do nominowania nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, stosując m.in. mediacje i inne formy rozwiązywania i zapobiegania konfliktom.

Cele konkursu:

  • Promocja form rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacji
    jako metody pracy nauczycieli.
  • Wyróżnienie nauczycieli, którzy konsekwentnie i z sukcesem stosują w swojej pracy z
    dziećmi i młodzieżą te metody.
  • Wspieranie rozwoju osobistego nauczycieli w obszarze metod rozwiązywania konfliktów
    bez przemocy, w sytuacji narastającej w szkołach agresji i przemocy.
  • Upamiętnienie życia i pracy Joanny Kubiak.

Do konkursu mogą być nominowani nauczyciele, którzy w swojej codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, z sukcesem stosując m.in. mediacje i inne formy pokojowego rozwiązywania konfliktów lub zapobiegania im.Nauczyciele muszą być czynnymi pedagogami, pracującymi z dziećmi lub młodzieżą w szkołach na terenie Polski lub w polskich szkołach za granicą.
Nauczyciele mogą zgłaszać się do konkursu samodzielnie lub być zgłaszani przez inne osoby, np. innych nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców, uczniów, liderów organizacji pozarządowych itd. Nominacje nauczycieli można zgłaszać w terminie od 22 lutego do 30 kwietnia 2020 roku.

Kapituła konkursu wybierze najbardziej interesujące zgłoszenia nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy z uczniami różne formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacje.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nominacje należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza nominacji na
stronie https://interwencjaprawna.pl/nauczyciel-mediator/wniosek-nominacyjny/

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny