Wygrana SIP i Rzecznika Praw Dziecka w sprawie 500+

W dniu 7 października 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie odmowy przyznania klientce Stowarzyszenia, której nadano w Polsce status uchodźcy, świadczenia  wychowawczego “500+”.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd podzielił stanowisko SIP i Rzecznika Praw Dziecka, że decyzja o odmowie przyznania świadczenia “500+” uchodźcom na tej tylko podstawie, że nie mają zawartej na karcie pobytu adnotacji “dostęp do rynku pracy” jest niezgodna z prawem. WSA w Warszawie argumentował, że przyjęcie literalnej wykładni przepisu pozostaje w sprzeczności z wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi. Mając powyższe na względzie, należy stosować wykładnię systemową, a zgodnie z tą, uchodźcy powinni mieć takie same prawa w kraju przyjmującym, jak jego obywatele.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce