Status uchodźcy dla obywatela Maroka prześladowanego z powodu homoseksualnej orientacji

Decyzją z 2 lipca br. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców nadał status uchodźcy obywatelowi Maroka, gejowi  ubiegającemu się w Polsce o ochronę międzynarodową ze względu na prześladowanie z powodu orientacji seksualnej w kraju pochodzenia.

Wspierając wnioskodawcę w toczącej się ponad 2 lata procedurze podnosiliśmy, iż pomimo, że wnioskodawca nie był bezpośrednio prześladowany przez władze w kraju pochodzenia, powinien zostać objęty ochroną ze względu na obowiązujące w Maroku prawo penalizujące stosunki homoseksualne karą pozbawienia wolności oraz grzywną. Homoseksualistom grozi od 6 miesięcy do 3 lat więzienia. Prawo to nie jest martwe – co roku kilkadziesiąt osób jest skazywanych za akty homoseksualne. Dodatkowo często dochodzi do ataków na osoby homoseksualne i aktów dyskryminacji. Argumentowaliśmy, że żyjąc w Maroku wnioskodawca narażony byłby na prześladowanie zagrażające jego zdrowiu lub życiu oraz iż sam fakt konieczności życia w ciągłym ukryciu, niejako „w przebraniu” skutkowałby pozbawieniem go możliwości realizacji jego podstawowych praw człowieka.

Do postępowania przyłączyła się również Kampania Przeciw Homofobii, w charakterze uczestnika.

Pozytywna decyzja Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców wydana została ponad półtora roku po długo oczekiwanym wyroku TSUE w sprawie X, Y, Z v. Minister voor Immigratie en Asiel.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce