SPRAWA PRZEMOCY W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ – SKARGA DO STRASBURGA

Stowarzyszenie zainteresowało się w 2005 roku sprawą stosowania przez personel przemocy względem małoletnich dzieci przebywających w placówce Socjalizacyjnej “Panda” w Kozienicach. Stowarzyszenie monitorowało przebieg sprawy karnej, a po jej umorzeniu zdecydowało się zaskarżyć zapadłe w niej rozstrzygnięcie.

W skardze do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu stowarzyszenie zarzuca władzą polskim naruszenie między innymi art. 3, 6, 8, 13 i 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Podstawowym zarzutem podnoszonym w skardze jest przyzwolenie na stosowanie kar cielesnych względem małoletnich przebywających w placówce, do czego przyznała się również osoba podejrzewana w sprawie. Pomimo tego, iż fakt ten został udowodniony, prokurator nie uznał tego za naruszenie prawa. Kolejnym zarzutem był brak odpowiednich mechanizmów doboru personelu zatrudnianego w placówkach (np. zatrudnianie osób, które nie sprawdziły się wychowawczo, nie weryfikowanie ich kwalifikacji), jak również brak mechanizmów kontroli nad sprawowanymi standardami opieki, co zdaniem stowarzyszenia jest naruszeniem prawa do bezpieczeństwa małoletnich.

Nadto zarzucono postępowaniu szereg błędów proceduralnych, jak choćby nieprawidłowe przesłuchanie dzieci, nie powiadomienie o toczącym się postępowaniu rodziców małoletnich, czy brak odpowiedniej reprezentacji interesów małoletnich podczas toczącego się postępowania. Skarga została wysłana do Strasburga z numerem 40550/06 w dniu 6 grudnia 2006 roku. W 2007 roku wysłana zostało uzupełnienie skargi o nowe zdarzenia dziejące się w okresie roku. Mamy nadzieję, że zwróci ona uwagę władz polskich na nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania placówek socjalizacyjnych w Polsce oraz na nagminne łamanie praw małoletnich do wolności od stosowania kar cielesnych.

Zaangażowanie stowarzyszenia w niniejszą sprawę oraz opis składanej skargi było przedmiotem czterech artykułów prasowych, audycji radiowej i telewizyjnej. Stowarzyszenie pozostaje w kontakcie z rodzicami pokrzywdzonych w sprawie dzieci i cały czas monitoruje ich losy. W chwili obecnej tylko jedno z małoletnich przebywa jeszcze w przedmiotowej placówce.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce